Unge på tværs (Danmark)

Unge på tværs var ett paraplyprojekt 2013 - 2014 med fokus på att utveckla och implementera metoder för att stärka ungas övergång till en yrkesutbildning. Fokus har förutom direkta insatser för målgruppen, bland annat legat på kunskapsutveckling bland pedagogisk personal och stärkt samverkan mellan berörda aktörer.

SNABBFAKTA

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Fod på frafaldet med indsatsteori

Denne håndbog viser hvordan erhversskolerne kan arbejde med indsatsteori som en metode til at udvælge, udvikle og evaluere indsatser for at nedbringe elevfrafaldet.

Håndbogen henvender sig til ledere, kvalitetsansvarlige og andre medarbejdere på erhvervsskolerne der arbejder med skolens frafald, og som ønsker at arbejde mere systematisk med at finde ud af hvordan skolens indsatser virker.

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER – stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete inom yrkesutbildning

I den här publikationen sammanfattas det centrala innehållet från alla tre publikationer inom OPEDA-projektet. Under projektet har man sparrat ledningen och uppmuntrat ledning och pedagogisk personal att utveckla och prova på nya pedagogiska verksamhetsmodeller och strukturella lösningar.

Dropping out in Scandinavia

Den här rapporten fokuserar på elever som hoppar av en yrkesutbildning och deras chanser och risker på de skandinaviska arbetsmarknaderna.

Publikation från Institutet för Framtidsstudier (2011). Författare: Olof Bäckman, Vibeke Jakobsen, Thomas Lorentzen, Ewa Österbacka och Espen Dahl.

Subscribe to RSS - Yrkesutbildning