Unge på tværs (Danmark)

Unge på tværs var ett paraplyprojekt 2013 - 2014 med fokus på att utveckla och implementera metoder för att stärka ungas övergång till en yrkesutbildning. Fokus har förutom direkta insatser för målgruppen, bland annat legat på kunskapsutveckling bland pedagogisk personal och stärkt samverkan mellan berörda aktörer.

SNABBFAKTA

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Subscribe to RSS - vägledning