SiSam (Sverige)

Statens institutionsstyrelse (SIS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  har på uppdrag från regeringen att utveckla och pröva en modell för skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem.

Subscribe to RSS - Utsatthet samverkan institutionsboende