Situationen för unga i Norden i siffror

Det kan verka logiskt att situationen för unga i arbete och studier skiljer sig åt mellan länderna i Europa men det är inte bara mellan andra länder på kontinenten som situationen skiljer sig, också mellan de nordiska länderna ser situationen relativt olika ut. I texten nedan presenteras en översikt av ungas situation utifrån ett antal aspekter. Uppgifterna är hämtade från OECDs scoreboard om unga, studier och arbetsmarknad.

Subscribe to RSS - Ungas arbetsmarknadsanknytning