Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier (Finland)

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier er et nasjonalt utviklingsprogram med fokus på mindre avbrudd av skole og utdanning, økt sysselsetting blant studenter og støtte til aktivitet/utdannings- og arbeidskarrierer.

Hvor: Finland, nasjonal satsning.

Plug in (Sverige)

Plug In är Sveriges största projekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Var: Sverige, nationell satsning i 5 regioner där 55 kommuner deltar.

Subscribe to RSS - tidlige innsatser