Teknikstöd i skolan (Sverige)

I projektet Teknikstöd i skolan har elever med kognitiva svårigheter getts möjlighet att prova tekniska hjälpmedel för att se om det kan hjälpa dem i deras skolarbete. Eleverna har också fått individuell stöttning och hjälp med att utarbeta strategier för användningen av teknikstödet. Kompetensutvecklingsinsatser till lärare och samverkan med berörda verksamheter utanför skolan har utgjort viktiga delar i projektet.

Subscribe to RSS - teknikk