2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar

Rapporten är den fjärde uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar från ESF-projektet Temagruppen Unga i arbetslivet.

Subscribe to RSS - Statitstik