Fastholdelseskaravanen (Danmark)

Fastholdelseskaravanen har genomfört ett flertal insatser i samarbete med utvalda erhvervs- og produktionsskoler[1] (yrkesutbildningar[2]) och Ungdommens Uddannelsesvejledning[3] för att säkerställa att fler unga, särskilt unga med utländsk bakgrund, genomför en yrkesinriktad utbildning.

Subscribe to RSS - språkferdigheter