Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad – Socioekonomisk analys inom projektet Vägar till arbete

Den här rapporten är en socioekonomisk analys av vilka konsekvenser funktionsnedsättning och andra svårigheter får för elever på arbetsmarknaden efter skolan.

Studien väcker ett antal frågor och funderingar. Den första av dessa är att omfattningen av skolmisslyckanden och dess konsekvenser i vuxenlivet i form av utanförskap på arbetsmarknaden ser ut att vara betydligt mer omfattande än man trott. Kostnaderna för detta är också betydande.

Subscribe to RSS - socioekonomisk utredning