Ny GIV – Overgangsprosjektet (Norge)

Overgangsprosjektet er et delprosjekt av den nasjonale satsningen i Norge, Ny GIV. Fokuset i dette delprosjektet ligger på systematisk oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner, lav motivasjon og utilstrekkelige forutsetninger.

Skolverkets lägesbedömning 2013

Skolverket (2013)  Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport 387. Stockholm: Skolverket. 

Subscribe to RSS - Skoleresultater