Ungdom i svevet (Norge)

Ungdom i svevet har utviklet kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter i arbeidet med utsatte unge. Det startet som et prosjekt i 2007 i ni kommuner i Nordland fylke, og gikk i 2011 over til å bli en nasjonal satsing med oppdrag å bidra til å styrke de lokal flerfaglig innsats og  metodiske arbeid med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester. Arbeidet har vært utført i et partnerskap mellom Fylkesmannen og Universitetet i Nordland i et nært samarbeid med ungdommer og fagfolk fra ulike tjenester. Prosjektet har favnet både fag- og tiltaksutvikling, forskning og formidling.

Subscribe to RSS - Skolefrafall