Modellkommuneprojekt om Unge, alkohol og stoffer (Danmark)

Alkohol- och narkotikabruk hos unga kan påverka deras inlärningsförmåga, studiemotivation och chanserna till att klara en gymnasieutbildning[1]. På uppdrag av Sundhedsstyrelsen har sex kommuner tillsammans med utvalda gymnasieskolor[2] arbetat för att bemöta ungas bruk av alkohol- och droger och minska negativa följdeffekter.  Aktiviteterna har utgått från ett förpliktigande samarbete mellan skolor och kommun.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport 2009:1. Stockholm:  Skolinspektionen.

Subscribe to RSS - Skolavhopp