Ungdomsverkstäder (Finland)

Ungdomsverkstädernas verkar primärt för att förbättra ungdomars färdigheter inför studier och arbetsliv, och att stärka deras sociala kompetens och självförtroende.[1] Unga får under en tidsbegränsad period arbeta under översyn med ett yrke som de är intresserade av. Under perioden mottar de lön eller annan ekonomisk ersättning. Ungdomsverkstäderna erbjuder också aktiviteter med ett mindre tydligt yrkesfokus och i stället med inriktning på sociala färdigheter och utbildning.

Subscribe to RSS - selvtillit