Ungdom i svevet (Norge)

Ungdom i svevet har utviklet kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter i arbeidet med utsatte unge. Det startet som et prosjekt i 2007 i ni kommuner i Nordland fylke, og gikk i 2011 over til å bli en nasjonal satsing med oppdrag å bidra til å styrke de lokal flerfaglig innsats og  metodiske arbeid med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester. Arbeidet har vært utført i et partnerskap mellom Fylkesmannen og Universitetet i Nordland i et nært samarbeid med ungdommer og fagfolk fra ulike tjenester. Prosjektet har favnet både fag- og tiltaksutvikling, forskning og formidling.

Preventing Dropout (Danmark/Sverige)

Preventing Dropout är ett nätverksprojekt med 12 samarbetspartners från Öresundsregionen. Syftet med projektet är att etablera samarbete mellan gymnasieskolor, studievägledare och forskare i Sverige och Danmark, för att sprida och utveckla kunskap om hur vi får fler ungdomar att genomföra en gymnasieutbildning  (dk. ungdomsuddannelse/no. vidaregående utdanning).

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Mestringsprosjektet (Norge)

Mestringsprosjektet er et utviklingsprosjekt som ble gjennomført i Nordland fylke i Norge.[1] Prosjektet ble gjennomført som del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet i Norge, Kunnskapsløftet – fra ord til handling.  To videregående skoler og tre ungdomsskoler deltok i prosjektet.

Subscribe to RSS - samarbeid