Modellkommuneprojekt om Unge, alkohol og stoffer (Danmark)

Alkohol- och narkotikabruk hos unga kan påverka deras inlärningsförmåga, studiemotivation och chanserna till att klara en gymnasieutbildning[1]. På uppdrag av Sundhedsstyrelsen har sex kommuner tillsammans med utvalda gymnasieskolor[2] arbetat för att bemöta ungas bruk av alkohol- och droger och minska negativa följdeffekter.  Aktiviteterna har utgått från ett förpliktigande samarbete mellan skolor och kommun.

Subscribe to RSS - Rusmiddel