Samarbejdsmodellen (Danmark)

Samarbejdsmodellen är en modell som kan underlätta övergången till vuxenlivet och säkra en sammanhängande insats för unga, som har behov för stöd på deras väg till utbildning och arbete.

Hikikomori (Sverige)

Hikikomori är japanska och betyder "den som drar sig undan". Projekt Hikikomori finns till för unga som isolerat sig i hemmet under längre tid och som varken arbetar eller studerar. Projektet arbetar för att hjälpa de unga att bryta isoleringen och bli mer delaktiga i samhället.

Var: Uppsala och Knivsta kommun.

Subscribe to RSS - psykisk ohälsa