Tio orsaker till avhopp

I rapporten Tio orsaker till avhopp (2013) diskuteras varför unga väljer att avbryta sina studier i förtid. Rapportens slutsatser bygger på en undersökning utförd med 379 ungdomar som alla hoppat av gymnasiet eller grundskolan. I rapporten uppger ungdomarna att den vanligaste anledningen till att de valt att avbryta sina studier är mobbning och bristande pedagogiskt stöd. Över hälften av de tillfrågade i studien uppger att mobbning varit den huvudsakliga anledningen.

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier (Finland)

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier er et nasjonalt utviklingsprogram med fokus på mindre avbrudd av skole og utdanning, økt sysselsetting blant studenter og støtte til aktivitet/utdannings- og arbeidskarrierer.

Hvor: Finland, nasjonal satsning.

Subscribe to RSS - Psykisk helse