Skolfam (Sverige/Norden)

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultaten för placerade barn. En förbättrad skolgång är en kraftfull åtgärd, så kallad skyddsfaktor, för att stärka placerade barn och unga att stå emot andra utmaningar, så kallade riskfaktorer.

Var: I dag är arbetsmodellen spridd till 23 kommuner i landet.

Subscribe to RSS - Placerade barn