UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER – stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete inom yrkesutbildning

I den här publikationen sammanfattas det centrala innehållet från alla tre publikationer inom OPEDA-projektet. Under projektet har man sparrat ledningen och uppmuntrat ledning och pedagogisk personal att utveckla och prova på nya pedagogiska verksamhetsmodeller och strukturella lösningar.

Subscribe to RSS - pedagogisk handledning