Mestringsprosjektet (Norge)

Mestringsprosjektet er et utviklingsprosjekt som ble gjennomført i Nordland fylke i Norge.[1] Prosjektet ble gjennomført som del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet i Norge, Kunnskapsløftet – fra ord til handling.  To videregående skoler og tre ungdomsskoler deltok i prosjektet.

Subscribe to RSS - opplæringsplaner