Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Skolverket (2011) Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret).  Rapport 360. Stockholm: Skolverket.

Subscribe to RSS - oppfølgingsansvar