Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden : Utfordringer, innsatser og anbefalinger

Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet.

Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Arbeidsinstituttet i Buskerud (Norge)

Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) är en utbildningsaktör för ungdomar som behöver ett alternativ till  den ordinarie gymnasieskolan (no.videregående skole).

Hikikomori (Sverige)

Hikikomori är japanska och betyder "den som drar sig undan". Projekt Hikikomori finns till för unga som isolerat sig i hemmet under längre tid och som varken arbetar eller studerar. Projektet arbetar för att hjälpa de unga att bryta isoleringen och bli mer delaktiga i samhället.

Var: Uppsala och Knivsta kommun.

2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar

Rapporten är den fjärde uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar från ESF-projektet Temagruppen Unga i arbetslivet.

NEETs - Young people not in employment, education or training

Eurofound (2012) NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Subscribe to RSS - NEET