Forsøk med NAV-veileder på videregående skole (Norge)

Försöket är ett pilotprojekt där 45 handläggare från 33 lokala NAV-kontor kommer att lokaliseras på 28 gymnasieskolor runtom i landet. Tanken är att handläggaren ska bli en länk mellan skolan och det lokala NAV-kontoret för att säkra snabbare insatser och bättre samordning kring elever som avbryter skolgången eller är i farozonen för att göra det.

Subscribe to RSS - nationell insats