Ungdom i svevet (Norge)

Ungdom i svevet har utviklet kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter i arbeidet med utsatte unge. Det startet som et prosjekt i 2007 i ni kommuner i Nordland fylke, og gikk i 2011 over til å bli en nasjonal satsing med oppdrag å bidra til å styrke de lokal flerfaglig innsats og  metodiske arbeid med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester. Arbeidet har vært utført i et partnerskap mellom Fylkesmannen og Universitetet i Nordland i et nært samarbeid med ungdommer og fagfolk fra ulike tjenester. Prosjektet har favnet både fag- og tiltaksutvikling, forskning og formidling.

Ny GIV (Norge)

Ny GIV er en bred, nasjonal innsats for å øke andelen som gjennomfører og bestå videregående opplæring. Prosjektet ble etablert og gjennomført under Stoltenberg II-regjeringen. Flere delprosjekter inngår i Ny GIV-satsningen. Sammen med dette kommer også en rekke regionale og lokale innsatser i den enkelte kommune og på den enkelte skole.

Folkhögskolesatsningen (Sverige)

Folkhögskolesatsningen är en regeringssatsning i Sverige. Unga som inte avslutat grund- eller gymnasieskola får möjlighet att gå en tre månaders studieförberedande kurs på Folkhögskola.

Satsning mot frafall i videregående opplæring (Norge)

Satsingen mot frafall i videregående opplæring var de norske myndighetenes innsats mot frafall i videregående skole i årene 2003-2005.

Ny GIV – Overgangsprosjektet (Norge)

Overgangsprosjektet er et delprosjekt av den nasjonale satsningen i Norge, Ny GIV. Fokuset i dette delprosjektet ligger på systematisk oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner, lav motivasjon og utilstrekkelige forutsetninger.

Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet (Norge)

Oppfølgingsprosjektet er et delprosjekt av den nasjonale satsningen i Norge, Ny GIV. Fokuset i Oppfølgingsprosjektet er rettet særlig mot ungdom som verken er i utdanning eller arbeid.

Ny Nordisk Skole (Danmark)

Ny Nordisk Skole (NNS) är ett paraplyprojekt/politiskt initiativ som rymmer cirka 350 mindre projekt. Fokus i satsningen ligger på övergångar mellan läroinstitutioner, ett bottom-up-perspektiv i genomförande och ett 0-18 årsperspektiv på barn och ungas skolgång.

Plug in (Sverige)

Plug In är Sveriges största projekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Var: Sverige, nationell satsning i 5 regioner där 55 kommuner deltar.

Ungdomsgarantin (Finland)

Ungdomsgarantin i Finland ble innført fra årsskiftet 2013, og er i stor grad knyttet til å ruste opp utdanningskapasitet og utdanningsmulighetene for ungdommer og unge voksne. Vekten ligger i stor grad skole/utdanning, og dernest på arbeid/aktivitet.

Hvor: Finland, nasjonal satsning

Subscribe to RSS - nasjonal satsning