Unga in (Sverige)

I Unga in samlas aktörer, med olika kompetenser och erfarenheter för att möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar. Projektet ska utveckla arbetsmetoder för att förbättra arbetssättet med målgruppen. Projektets metoder kommer att implementeras genom Arbetsförmedlingens nya projekt UngKOMP.

Var: Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå.

Subscribe to RSS - multikompetenta team