Ny GIV (Norge)

Ny GIV er en bred, nasjonal innsats for å øke andelen som gjennomfører og bestå videregående opplæring. Prosjektet ble etablert og gjennomført under Stoltenberg II-regjeringen. Flere delprosjekter inngår i Ny GIV-satsningen. Sammen med dette kommer også en rekke regionale og lokale innsatser i den enkelte kommune og på den enkelte skole.

Subscribe to RSS - Motvirke frafall