Satsning mot frafall i videregående opplæring (Norge)

Satsingen mot frafall i videregående opplæring var de norske myndighetenes innsats mot frafall i videregående skole i årene 2003-2005.

Subscribe to RSS - morsmålsundervisning