Forsøksprosjekter med rådgiving og individuell oppfølging (Grønland)

Grønland gjennomfører en rekke forsøksprosjekter med ulike former for rådgiving og individuell oppfølging av elever i ungdomsuddannelser (gymnasieutbildning/ videregående utdanning). Forsøkene er del av den nasjonale satsningen Utdannelsesplan 2005-2020.

Subscribe to RSS - matmor