Handlingsplaner for øget gennemførelse (Danmark)

Yrkesskolorna (dk. ehrvervsskoler) lämnar varje år in en handlingsplan för ökad genomföring till danska Undervisningsministeriet (UVM). I handlingsplanen beskriver skolorna deras mål och strategier för på vilket sätt och hur mycket de ska minska studieavbrotten. Skolorna beskriver också vilka insatser de prioriterar för att nå målsättningen.

Subscribe to RSS - målsetninger