Lærlingløftet (Norge)

Lærlingløftet er en felles satsning, i samarbeid mellom norske myndigheter og arbeidslivets parter. Lærlingeløftet er en tiltakspakke [Sv: åtgärdspaket] for å rekruttere flere virksomheter til å ta i mot lærlinger på sine arbeidsplasser.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser (Norge)

Samfunnskontrakt for flere læreplasser er en avtale mellom myndighetene og partene i norsk arbeidsliv for å opprette flere læreplasser. Norge har i flere år hatt stort underskudd på læreplasser [sv: lärlingsplats] i flere bransjer og yrker. I dette prosjektet tar man sikte på å øke antallet nye lærekontrakter[1] med 20 prosent over en periode på fire år.

Subscribe to RSS - lærling