Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning

Rapporten avser att särskilt undersöka arbetsgivares erfarenheter av lärlingsutbildningen, och med fokus på det statsbidrag som arbetsgivare erhåller när de tar emot en lärling.

Subscribe to RSS - Lärlingsutbildning