Magelungens hemmasittarprogram (HSP) (Sverige)

Magelungens hemmasittarprogram (HSP) är ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan. Barn som inte går till skolan, så kallade hemmasittare, betraktas som ett växande problem i svenska skolor. Programmet som bygger på evidensbaserade metoder är framtaget av Magelungen Utvecking, ett personalägt företag inom den sociala sektorn.

Subscribe to RSS - KBT