Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier (Finland)

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier er et nasjonalt utviklingsprogram med fokus på mindre avbrudd av skole og utdanning, økt sysselsetting blant studenter og støtte til aktivitet/utdannings- og arbeidskarrierer.

Hvor: Finland, nasjonal satsning.

Forsøksprosjekter med rådgiving og individuell oppfølging (Grønland)

Grønland gjennomfører en rekke forsøksprosjekter med ulike former for rådgiving og individuell oppfølging av elever i ungdomsuddannelser (gymnasieutbildning/ videregående utdanning). Forsøkene er del av den nasjonale satsningen Utdannelsesplan 2005-2020.

Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet (Norge)

Oppfølgingsprosjektet er et delprosjekt av den nasjonale satsningen i Norge, Ny GIV. Fokuset i Oppfølgingsprosjektet er rettet særlig mot ungdom som verken er i utdanning eller arbeid.

Subscribe to RSS - Individuell oppfølging