Ny Nordisk Skole (Danmark)

Ny Nordisk Skole (NNS) är ett paraplyprojekt/politiskt initiativ som rymmer cirka 350 mindre projekt. Fokus i satsningen ligger på övergångar mellan läroinstitutioner, ett bottom-up-perspektiv i genomförande och ett 0-18 årsperspektiv på barn och ungas skolgång.

Plug in (Sverige)

Plug In är Sveriges största projekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Var: Sverige, nationell satsning i 5 regioner där 55 kommuner deltar.

Subscribe to RSS - grunnleggende ferdigheter