Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken

Hamdisam (2013) Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken. Serie A 2013:1. Johanneshov: Handisam.

Subscribe to RSS - Funktionshinder