Bedre overgange for udsatte unge

Den här rapporten är en halvtidsutvärdering av insatsen ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’ (se. Vägen till utbildning och arbete).

Insatsen är igångsatt av Socialstyrelsen för att stötta unga som är eller varit fosterhems- eller institutionsplacerade. Syftet är att öka och förbättra ungdomarnas förutsättningar till utbildning och arbete.

Bedre overgange for udsatte unge, SFI rapport 2013.

Subscribe to RSS - fosterbarn