Preventing Dropout (Danmark/Sverige)

Preventing Dropout är ett nätverksprojekt med 12 samarbetspartners från Öresundsregionen. Syftet med projektet är att etablera samarbete mellan gymnasieskolor, studievägledare och forskare i Sverige och Danmark, för att sprida och utveckla kunskap om hur vi får fler ungdomar att genomföra en gymnasieutbildning  (dk. ungdomsuddannelse/no. vidaregående utdanning).

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Subscribe to RSS - forskningssirkler