Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga - en metaanalys av ungdomsprojekt

”Under perioden 2007–2013 har hundratals arbetsmarknadsprojekt för unga delfinansierats av Europeiska socialfonden i Sverige. När perioden nu går mot sitt slut blir frågorna allt fler om resultaten av det arbete som har pågått runtom i landet.” Med dessa ord inleds rapporten Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga. Rapporten är en metaanalys och bygger på resultaten från ett sextiotal utvärderingar av ungdomsprojekt.

Subscribe to RSS - ESF-projekt