Fastholdelse af erhvervsskoleelever i Danmark

Klaus Nielsen, Christian Helms Jørgensen , Peter Koudahl og Martin D. Munk (2013) Slutrapport. Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem. Aarhus Universitet.

Subscribe to RSS - erhvervsuddannelse