Samarbejdsmodellen (Danmark)

Samarbejdsmodellen är en modell som kan underlätta övergången till vuxenlivet och säkra en sammanhängande insats för unga, som har behov för stöd på deras väg till utbildning och arbete.

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport for projekt Unge på tværs. Ungdomsuddannelsesmuligheder ved valg af erhvervsuddannelser en tværgående indsats. Rapporten sammenfatter resultater og erfaringer fra 11 brobygningsprojekter, der alle har arbejdet med god praksis for unges overgang til en erhvervsuddannelse.

Målet med projekt Unge på tværs har været at bidrage til at udvikle metoder og at implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse – uanset om de unge kommer direkte fra grundskolen eller har mere livserfaring i baggagen.

Fod på frafaldet med indsatsteori

Denne håndbog viser hvordan erhversskolerne kan arbejde med indsatsteori som en metode til at udvælge, udvikle og evaluere indsatser for at nedbringe elevfrafaldet.

Håndbogen henvender sig til ledere, kvalitetsansvarlige og andre medarbejdere på erhvervsskolerne der arbejder med skolens frafald, og som ønsker at arbejde mere systematisk med at finde ud af hvordan skolens indsatser virker.

Skoletilknytning og forebyggelse - professionssamarbejde i et ungdomsperspektiv

Unge, der ikke passer deres skole får ikke den hjælp, de har brug for – skolen handler for sent og forkert. Det viser undersøgelsen fra Metropol og Det Kriminalpræventive Råd.

Bedre overgange for udsatte unge

Den här rapporten är en halvtidsutvärdering av insatsen ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’ (se. Vägen till utbildning och arbete).

Insatsen är igångsatt av Socialstyrelsen för att stötta unga som är eller varit fosterhems- eller institutionsplacerade. Syftet är att öka och förbättra ungdomarnas förutsättningar till utbildning och arbete.

Bedre overgange for udsatte unge, SFI rapport 2013.

Fastholdelse af erhvervsskoleelever i Danmark

Klaus Nielsen, Christian Helms Jørgensen , Peter Koudahl og Martin D. Munk (2013) Slutrapport. Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem. Aarhus Universitet.

Subscribe to RSS - DANMARK