Ungt fólk til athafna (Island)

Ungt fólk till athafna är en insats som påminner om det som omnämns som ungdomsgarantier i andra nordiska länder. Det är ett särskilt program inom arbetsförmedlingen med tjänster riktat till unga.

Unge på Kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer

Bjørn Halvorsen, Ole Johnny Hansen, Jenny Tägtström (2013) Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer.Nord 2012:005. København: Nordisk ministerråd. 

Subscribe to RSS - arbeidsledighet