Uppföljning av Folkhögskolesatsningen 2013 – goda resultat

Folkbildningsrådet har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013. Studiemotiverande folkhögskolekurs erbjuds för femte året till framförallt unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet.

Subscribe to RSS - Alternativa studieformer