Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Sverige: Rapporten behandlar grundskoleelevers attityder och förhållningssätt till teoretiska respektive yrkesorienterade gymnasieprogram.

Syftet med undersökningen är att ringa in vilka faktorer som avgör utbildningsvalet för ungdomarna några månader innan de ska göra sitt val av gymnasieutbildning. Följande forskningsfrågor var vägledande:

Subscribe to RSS - Övergångar; yrkesutbildning; gymnasieval