Tio orsaker till avhopp

I rapporten Tio orsaker till avhopp (2013) diskuteras varför unga väljer att avbryta sina studier i förtid. Rapportens slutsatser bygger på en undersökning utförd med 379 ungdomar som alla hoppat av gymnasiet eller grundskolan. I rapporten uppger ungdomarna att den vanligaste anledningen till att de valt att avbryta sina studier är mobbning och bristande pedagogiskt stöd. Över hälften av de tillfrågade i studien uppger att mobbning varit den huvudsakliga anledningen.

Subscribe to RSS - Årsaker til frafall