Dramatisk nedskärning i statens stöd till uppsökande ungdomsarbete

FINLAND: En tredjedel av budgeten för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder har tagits bort i Finansministeriets förslag till ny budget. Den uppsökande verksamheten är avgörande för att hitta unga som står utanför arbete och studier.

Den uppsökande ungdomsverksamheten liksom aktiviteterna inom ungdomsverkstäderna är viktiga element för att undvika att unga hamnar i ett långvarigt utanförskap.

Ungdomsgarantin har önskad effekt

Finland: Ungdomsgarantin har enligt den finländska regeringen varit en framgång under sitt första år. Trots att ungdomsarbetslösheten har vuxit till 23 procent under det gångna året, är den fortfarande förhållandevis kortvarig. Yles nyheter rapporterar att allt fler känner till ungdomsgarantin efter en trög start och garantin tycks nå ut till sin målgrupp rätt så bra. Regeringen anser framförallt att ungdomsverkstäderna och det uppsökande ungdomsarbetet har varit lyckat.

Subscribe to RSS - uppsökande arbete