Arbetsförmedlingen flyttar in på skolorna

NORGE: En av tre som börjar gymnasiet hoppar av i förtid. Det vill den norska regeringen ändra på och låter arbetsförmedlingen flytta in på skolorna. Pilotprojektet har pågått sedan 2011 i ett flertal kommuner. Nu utvidgas satsningen till samtliga regioner i landet.

Åse Tea Bachke är nationell projektledare i Arbeids- og velferdsdirektoratet för Forsøk med NAV-veileder i videregående skole**. Hon säger så här om satsningen:

Samarbejdsmodellen stärker unga med psykisk ohälsa att klara studierna

DANMARK: Socialstyrelsen har tillsammans med kommunerna Furesø, Odsherred, Viborg och Aabenraa, utvecklat en metod för att underlätta för unga med psykisk ohälsa att klara övergången till vuxenlivet. Samarbejdsmodellen bygger på en tidig och sammanhängande insats från samhället, så att de unga i högre grad börjar och blir kvar i studier och arbete.

Almedalen 2015 - arena för ungdomsfrågor

SVERIGE: Almedalsveckan står för dörren och tiotusentals tillresande talare och åhörare gör sig redo. Det är den största av alla politiska festivaler i Norden och lockar tiotusentals besökare varje sommar.

Flera stora aktörer inom ungdomsområdet finns på plats för att diskutera ungas utanförskap, bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Statens institutionsstyrelse (SiS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En obruten skolgång för elever i institutionsvård

SVERIGE: Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till konferens om SiSam-modellen.

SiS har fått i uppdrag att tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ta fram en modell för obruten skolgång för de barn och ungdomar som är omhändertagna för samhällsvård.

Projektet går under namnet SiSam – En strukturerad modell för skolverksamheten på särskilda ungdomshem och pågår 2013–2015. Projektet följs upp och utvärderas, en delredovisning har  lämnats till Socialdepartementet.

Delegation mot ungdomsarbetslöshet

SVERIGE: I slutet av 2014 tillsattes regeringens delegation för att främja statlig och kommunal samverkan för att hjälpa unga till jobb och utbildning.

- Den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som nu reser runt i Sverige och besöker kommuner för att tala om nya sätt att samarbeta.

Delegationens arbete ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken.

Tidiga insatser för utsatta unga minskar skolavhoppen

DANMARK: Det är flera fördelar och vinster med att arbeta strategiskt med förebyggande insatser och inkludering. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av Projekt Forebyggelseskommuner.

I projektet har sex danska kommuner utarbetat gemensamma strategier för förebyggande insatser, i syfte att stärka det förebyggande arbetet, inkludering och tidiga insatser för barn och unga med behov av särskilt stöd.

Subscribe to RSS - samverkan