Samarbejdsmodellen stärker unga med psykisk ohälsa att klara studierna

DANMARK: Socialstyrelsen har tillsammans med kommunerna Furesø, Odsherred, Viborg och Aabenraa, utvecklat en metod för att underlätta för unga med psykisk ohälsa att klara övergången till vuxenlivet. Samarbejdsmodellen bygger på en tidig och sammanhängande insats från samhället, så att de unga i högre grad börjar och blir kvar i studier och arbete.

Subscribe to RSS - psykisk ohälsa