Samarbejdsmodellen stärker unga med psykisk ohälsa att klara studierna

DANMARK: Socialstyrelsen har tillsammans med kommunerna Furesø, Odsherred, Viborg och Aabenraa, utvecklat en metod för att underlätta för unga med psykisk ohälsa att klara övergången till vuxenlivet. Samarbejdsmodellen bygger på en tidig och sammanhängande insats från samhället, så att de unga i högre grad börjar och blir kvar i studier och arbete.

Samarbete över Öresund hjälper fler genom gymnasiet

DANMARK/SVERIGE: I November var det avslutningskonferens för det dansk-svenska ESF-projektet Preventing Dropout. Konferensen hölls i det gamla börshuset i Malmö och lockade över 100 projektdeltagare och gäster. Projektet har pågått under tre år och involverat skolledare, lärare och elever  från stort antal gymnasieskolor på bägge sidor om sundet.

Att arbetet har varit framgångsrikt och att det med systematiskt arbete går att motivera studietrötta ungdomar att hålla fast vid sina studier, visar en utvärdering som gjorts av Ida Danneskiold-Samsøe vid Pluss Leadership.

Reform af erhvervsskolerne er på plads

Danmark: Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

Faglært til fremtiden

Danmark: Den 2. oktober offentliggjorde regeringen sitt forslag ”Faglært til fremtiden – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser på vej”. Dette er et utkast til reformen av landets erhvervsuddannelser (yrkesutdannelser). Et  viktig grep er at dagens 12 linjer samles i fire hovedområder. Elever velger en av disse fire, og først senere i utdanningsforløpet velger utdannelsesvei. 

Les mer her.

Subscribe to RSS - Danmark