Ungt fólk til athafna (Island)

Ungt fólk till athafna är en insats som påminner om det som omnämns som ungdomsgarantier i andra nordiska länder. Det är ett särskilt program inom arbetsförmedlingen med tjänster riktat till unga.

Landomtale - Island

   

Sysselsettingsnivået på Island ligger på 83 prosent, og er dermed på topp blant OECD-landene. Sammenlignet med andre OECD-land har islandsk arbeidsliv en særlig høy yrkesdeltakelse blant kvinner og eldre arbeidstakere. Island ble særlig hardt rammet av finanskrisen høsten 2008.

Subscribe to RSS - Island