Forsøksprosjekter med rådgiving og individuell oppfølging (Grønland)

Grønland gjennomfører en rekke forsøksprosjekter med ulike former for rådgiving og individuell oppfølging av elever i ungdomsuddannelser (gymnasieutbildning/ videregående utdanning). Forsøkene er del av den nasjonale satsningen Utdannelsesplan 2005-2020.

Landomtale - Grønland

   

Grønland er et av de tre selvstyrte områdene i det nordiske samarbeidet. Hoveddelen (85 prosent) av landets rundt 56 000 innbyggere bor i byer, og den øvrige andelen bor i bygder. Grønland innførte en ordning med hjemmestyre i 1979, og senere selvstyre fra 2009. Disse endringene har medført en betydelig utvikling i den grønlandske økonomien, og parallelt med dette en økt etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft.

Subscribe to RSS - Grønland